Follow us on     
Փնտրե՛ք Ձեր դոմենի անունը
.

Ինչպե՞ս...

 Ես ունեմ դոմեններ .am, .net, .org, .ru տիրույթներում: Կարո՞ղ եմ արդյոք տեղակայել դրանք ձեզ մոտ։
Պատասխան Այո’, Դուք կարող եք մեր հոսթինգ սերվերներում տեղակայել ցանկացած դոմեն ցանկացած տիրույթից: Ձեզ պարզապես անհրաժեշտ կլինի փոխել Ձեր դոմենի NS գրառումները` նշելով մեր սերվերները, այնուհետև Ձեր կայքին հատկացված տարածքում տեղակայել համապատասխան ֆայլերը։
  • ԴՈՄԵՆԻ ՓԱԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄ
    Գրանցե՛ք Ձեր .AM դոմենը, սակայն Ձեր տվյալները մի՛ հրապարակեք: Ապահովե՛ք Ձեզ անցանկալի նամակներից և զանգերից: Մի՛ հրապարակեք...
  • ԱՌԱՋԻՆԸ ՀԵՐԹՈՒՄ
    «Առաջինը հերթում» ծառայության շնորհիվ առաջինը կարող եք ձեռք բերել արդեն գրանցած դոմենը` այն ազատվելուց անմիջապես հետո...
  • ՀԵՏԵՎԻ՛Ր ԴՈՄԵՆԻԴ
    Օգտվե՛ք մեր «Հետևի՛ր դոմենիդ» ծառայությունից, որը թույլ կտա Ձեզ հսկելու Ձեր նախընտրած դոմեններն անվճար: Պարզապես գրանցվե՛ք մեր...«Առաջինը հերթում» ծառայություն
Գրանցե՛ք Ձեր նախընտրած դոմենը` այն ազատվելուց անմիջապես հետո:
«Հետևի՛ր դոմենիդ» ծառայություն
Մենք մեկնարկել ենք «Հետևի՛ր դոմենիդ» ծառայությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս հսկել Ձեր նախընտրած դոմեններն անվճար:
Առցանց վճարումներ
Դոմեն և հոսթինգ ծառայությունների համար այսուհետ հնարավոր է վճարել ArCa, Visa, MasterCard քարտերի, ինչպես նաև PayPal, 2CO, TelCell վճարային համակարգերի միջոցով:


Ձեր IP հասցեն է` 54.163.106.31